Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 34,3


Σοφ. Σειρ. 34,3

τοῦτο κατὰ τούτου ὅρασις ἐνυπνίων, κατέναντι προσώπου ὁμοίωμα προσώπου.

Σοφ. Σειρ. 34,3

Καθρέπτης και όνειρα είναι πράγματα όμοια. Το όνειρον είναι ο,τι η εικών προσώπου εμπρός εις ένα κάτοπτρον.