Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 34,1


Σοφ. Σειρ. 34,1

Κεναὶ ἐλπίδες καὶ ψευδεῖς ἀσυνέτῳ ἀνδρί, καὶ ἐνύπνια ἀναπτεροῦσιν ἄφρονας.

Σοφ. Σειρ. 34,1

Ματαίας και απατηλάς ελπίδας τρέφει ο ασύνετος άνθρωπος. Και τα όνειρα δίδουν πτερά στους μωρούς.