Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 33,31


Σοφ. Σειρ. 33,31

εἰ ἔστι σοι οἰκέτης, ἔστω ὡς σύ, ὅτι ἐν αἵματι ἐκτήσω αὐτόν.

Σοφ. Σειρ. 33,31

Εάν έχης δούλον, να συμπεριφέρεσαι προς αυτόν, όπως προς τον εαυτόν σου. Διότι με το αίμα σου τον απέκτησες.