Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 32,12


Σοφ. Σειρ. 32,12

ἐκεῖ παῖζε καὶ ποίει τὰ ἐνθυμήματά σου καὶ μὴ ἁμάρτῃς λόγῳ ὑπερηφάνῳ.

Σοφ. Σειρ. 32,12

Εκεί διασκέδασε, κάμε ο,τι σε ευχαριστεί. Πρόσεξε όμως, να μη αμαρτήσης με κανένα υπερήφανον λόγον.