Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 32,10


Σοφ. Σειρ. 32,10

πρὸ βροντῆς κατασπεύδει ἀστραπή, καὶ πρὸ αἰσχυντηροῦ προελεύσεται χάρις.

Σοφ. Σειρ. 32,10

Οπως εμπρός από την βροντήν προηγείται η αστραπή, έτσι η χάρις της αιδούς και της σεμνότητος προηγείται από τον εντροπαλόν νέον.