Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 31,15


Σοφ. Σειρ. 31,15

νόει τὰ τοῦ πλησίον ἐκ σεαυτοῦ καὶ ἐπὶ παντὶ πράγματι διανοοῦ.

Σοφ. Σειρ. 31,15

Κρίνε τας επιθυμίας του πλησίον σου από τας ιδικάς σου και εις κάθε τι, που θα κάμης, σκέψου πρώτον καλά.