Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 30,25


Σοφ. Σειρ. 30,25

λαμπρὰ καρδία καὶ ἀγαθὴ ἐπὶ ἐδέσμασι τῶν βρωμάτων αὐτῆς ἐπιμελήσεται.

Σοφ. Σειρ. 30,25

Ο καλόκαρδος και αγαθός άνθρωπος φροντίζει δια τα φαγητά του και τα απολαμβάνει.