Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 30,22


Σοφ. Σειρ. 30,22

εὐφροσύνη καρδίας ζωὴ ἀνθρώπου, καὶ ἀγαλλίαμα ἀνδρὸς μακροημέρευσις.

Σοφ. Σειρ. 30,22

Η άδολος χαρά της καρδιάς είναι ζωή του ανθρώπου και η αγαλλίασις είναι μακροημέρευσις.