Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 29,4


Σοφ. Σειρ. 29,4

πολλοὶ ὡς εὕρεμα ἐνόμισαν δάνος καὶ παρέσχον πόνον τοῖς βοηθήσασιν αὐτοῖς.

Σοφ. Σειρ. 29,4

Πολλοί ενόμισαν ως εύρημα το δάνειον που έλαβον, και επροξένησαν ταλαιπωρίας εις εκείνους, οι οποίοι τους εβοήθησαν.