Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 29,26


Σοφ. Σειρ. 29,26

πάρελθε, πάροικε, κόσμησον τράπεζαν, καὶ εἴτι ἐν τῇ χειρί σου, ψώμισόν με.

Σοφ. Σειρ. 29,26

Θα σου είπη· “έλα εδώ, ξένε, ετοίμασε το τραπέζι του φαγητού μου, και αν έχης κάτι έτοιμον, δος μου το να φάγω”.