Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 28,4


Σοφ. Σειρ. 28,4

ἐπ᾿ ἄνθρωπον ὅμοιον αὐτῷ οὐκ ἔχει ἔλεος, καὶ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ δεῖται;

Σοφ. Σειρ. 28,4

Δια τον ομοιοπαθή πλησίον του δεν αισθάνεται αυτός έλεος και συμπάθειαν, και παρ’ όλον τούτο ζητεί από τον Θεόν έλεος δια τας αμαρτίας του;