Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 28,3


Σοφ. Σειρ. 28,3

ἄνθρωπος ἀνθρώπῳ συντηρεῖ ὀργήν, καὶ παρὰ Κυρίου ζητεῖ ἴασιν;

Σοφ. Σειρ. 28,3

Ο άνθρωπος ενώ διατηρή μνησικακίαν και οργήν εναντίον του συνανθρώπου του, ζητεί εν τούτοις να πάρη αυτός συγχώρησιν από τον Θεόν;