Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 27,13


Σοφ. Σειρ. 27,13

διήγησις μωρῶν προσόχθισμα, καὶ ὁ γέλως αὐτῶν ἐν σπατάλῃ ἁμαρτίας.

Σοφ. Σειρ. 27,13

Αι ομιλίαι των μωρών προκαλούν δυσφορίαν και αηδίαν και από τα γέλια των προκαλούνται πλήθος βρωμερών αμαρτιών.