Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 25,6


Σοφ. Σειρ. 25,6

στέφανος γερόντων πολυπειρία, καὶ τὸ καύχημα αὐτῶν φόβος Κυρίου. –

Σοφ. Σειρ. 25,6

Ωραίος ταιριαστός στέφανος εις την κεφαλήν των γερόντων είναι η πλουσία υγιής πείρα καύχημά των δε η ευλάβεια προς τον Κυριον.