Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 23,21


Σοφ. Σειρ. 23,21

οὗτος ἐν πλατείαις πόλεως ἐκδικηθήσεται, καὶ οὗ οὐχ ὑπενόησεν πιασθήσεται. –

Σοφ. Σειρ. 23,21

Αυτός ο πόρνος εις τας κοσμοβριθείς πλατείας της πόλεως θα τιμωρηθή και εκεί, όπου δεν υπωπτεύετο τον κίνδυνον, θα συλληφθή επ’ αυτοφώρω.