Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 20,17


Σοφ. Σειρ. 20,17

ποσάκις καὶ ὅσοι καταγελάσονται αὐτοῦ; –

Σοφ. Σειρ. 20,17

Ποσες όμως φορές και πόσοι άνθρωποι δεν θα γελάσουν εις βάρος του μωρού αυτού!