Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 19,24


Σοφ. Σειρ. 19,24

κρείττων ἡττώμενος ἐν συνέσει ἔμφοβος ἢ περισσεύων ἐν φρονήσει καὶ παραβαίνων νόμον.

Σοφ. Σειρ. 19,24

Προτιμότερος είναι εκείνος, που υπολείπεται εις σοφίαν αλλ’ έχει φόβον Θεού, από τον άλλον, ο οποίος είναι πλούσιος εις σοφίαν, παραβαίνει όμως τον νόμον του Κυρίου.