Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 18,9


Σοφ. Σειρ. 18,9

ἀριθμὸς ἡμερῶν ἀνθρώπου πολλὰ ἔτη ἑκατόν·

Σοφ. Σειρ. 18,9

Και αν ακόμη τα έτη της ζωής του ανθρώπου φθάσουν τα εκατόν,