Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 17,9


Σοφ. Σειρ. 17,9

καὶ ὄνομα ἁγιασμοῦ αἰνέσουσιν,

Σοφ. Σειρ. 17,9

Τους έδωσε την δυνατότητα να υμνολογούν και να αγιάζουν το Ονομα του