Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 12,4


Σοφ. Σειρ. 12,4

δὸς τῷ εὐσεβεῖ καὶ μὴ ἀντιλάβῃ τοῦ ἁμαρτωλοῦ.

Σοφ. Σειρ. 12,4

Δώσε την ελεημοσύνην σου στον ευσεβή και μη έρχεσαι εις βοήθειαν του αμετανοήτου αμαρτωλού.