Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 10,9


Σοφ. Σειρ. 10,9

τί ὑπερηφανεύεται γῆ καὶ σποδός; ὅτι ἐν ζωῇ ἔῤῥιψα τὰ ἐνδόσθια αὐτοῦ.

Σοφ. Σειρ. 10,9

Διατί υπερηφανεύεται ο άνθρωπος, που είναι χώμα και στάκτη; Διότι του υπερηφάνου ανθρώπου, καθ’ ον χρόνον ακόμη εζούσε, εγώ έρριψα τα εντόσθιά του κάτω.