Χωρίς κατηγορία

Πραξ. 4,35


Πραξ. 4,35

διεδίδετο δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν.

Πραξ. 4,35

Εμοιράζετο δε κατόπιν αυτό το χρήμα στον καθένα ανάλογα με την ανάγκην που είχε.