Χωρίς κατηγορία

Νεεμ. 11,17


Νεεμ. 11,17

Ματθανίας υἰὸς Μιχὰ καὶ Ἰωβὴβ υἱὸς Σαμουΐ,

Νεεμ. 11,17

ο Ματθανίας ο υιός του Μιχά και ο Ιωβήδ υιός του Σαμουΐ,