Χωρίς κατηγορία

Νεεμ. 10,3


Νεεμ. 10,3

Φασούρ, Ἀμαρία, Μελχία,

Νεεμ. 10,3

ο Φασούρ ο Αμαρία, ο Μελχία,