Χωρίς κατηγορία

Ματθ. 3,8


Ματθ. 3,8

ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας,

Ματθ. 3,8

Δια να σωθήτε, δεν αρκεί το βάπτισμα, αλλά πρέπει να κάμετε και έργα καλά, που θα είναι καρπός και απόδειξις της ειλικρινούς μετανοίας σας.