Χωρίς κατηγορία

Ματθ. 15,35


Ματθ. 15,35

καὶ ἐκέλευσε τοῖς ὄχλοις ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν.

Ματθ. 15,35

Και συνέστησε εις τα πλήθη, να καθήσουν κατά γης.