Χωρίς κατηγορία

Ματθ. 14,18


Ματθ. 14,18

ὁ δὲ εἶπε· φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε.

Ματθ. 14,18

Ο δε Ιησούς είπε “φέρετέ τα εδώ εις εμέ”.