Χωρίς κατηγορία

Ματθ. 13,9


Ματθ. 13,9

ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Ματθ. 13,9

Εκείνος που έχει ανοικτά τα αυτιά της ψυχής του και καλήν διάθεσιν, δια να δέχεται τον λόγον του Θεού, ας ακούη αυτά που λέγω”.