Χωρίς κατηγορία

Ματθ. 12,37


Ματθ. 12,37

ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ.

Ματθ. 12,37

Διότι από τα λόγια σου θα δικαιωθής και από τα λόγια σου θα καταδικασθής”.