Χωρίς κατηγορία

Ματθ. 11,15


Ματθ. 11,15

ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Ματθ. 11,15

Εγώ τα κηρύττω αυτά και όποιος έχει αυτιά, καλήν δηλαδή διάθεσιν, να ακούη ας τα ακούη.