Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 8,13


Μαρκ. 8,13

καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον ἀπῆλθε πάλιν.

Μαρκ. 8,13

Τους άφησε και με το πλοίον ήλθεν στο απέναντι μέρος πάλιν.