Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 5,25


Μαρκ. 5,25

Καὶ γυνή τις οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη δώδεκα,

Μαρκ. 5,25

Και μια γυναίκα, η οποία έπασχεν επί δώδεκα έτη από αιμορραγίαν