Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 4,3


Μαρκ. 4,3

ἀκούετε. ἰδοὺ ἐξῆθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι.

Μαρκ. 4,3

“Ακούσατε με προσοχήν. Ιδού εβγήκε ο γεωργός να σπείρη.