Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 4,14


Μαρκ. 4,14

ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει.

Μαρκ. 4,14

Ο γεωργός που σπέρνει, εικονίζει εκείνον που σπέρνει εις τας ψυχάς τον λόγον του Θεού.