Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 3,16


Μαρκ. 3,16

καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ Σίμωνι Πέτρον,

Μαρκ. 3,16

Και έβαλε νέον όνομα στον Σιμωνα, το όνομα Πετρος.