Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 15,25


Μαρκ. 15,25

ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν.

Μαρκ. 15,25

Ητο δε η ώρα τρεις από την ανατολήν του ηλίου, δηλαδή εννέα το πρωϊ τότε, που τον εσταύρωσαν.