Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 14,57


Μαρκ. 14,57

καί τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν κατ᾿ αὐτοῦ λέγοντες

Μαρκ. 14,57

Και μερικοί προσήλθαν και εψευδομαρτυρούσαν εναντίον αυτού λέγοντες