Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 14,26


Μαρκ. 14,26

Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν.

Μαρκ. 14,26

Και αφού έψαλαν ύμνους, εβγήκαν στο όρος των Ελαιών.