Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 13,23


Μαρκ. 13,23

ὑμεῖς δὲ βλέπετε· ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν ἅπαντα.

Μαρκ. 13,23

Σεις όμως προσέχετε· ιδού, σας τα προείπα όλα.