Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 7,5


Λουκ. 7,5

ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν, καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδόμησεν ἡμῖν.

Λουκ. 7,5

διότι αγαπά το έθνος μας και με ιδικά του χρήματα έκτισε την συναγωγήν.