Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 5,16


Λουκ. 5,16

αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος.

Λουκ. 5,16

Αυτός δε έφευγε και απεσύρετο εις ερημικούς τόπους και προσηύχετο.