Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 21,13


Λουκ. 21,13

ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον.

Λουκ. 21,13

Ολαι δε αυταί αι μεγάλαι ταλαιπωρίαι θα έχουν ως τελικόν αποτέλεσμα δια σας, να δώσετε την καλήν μαρτυρίαν δι’ εμέ, και άκομα να κερδήσετε την δόξαν και τα βραβεία του μαρτυρίου.