Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 12,34


Λουκ. 12,34

ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται.

Λουκ. 12,34

Διότι, όπου είναι ο θυσαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδία σας.