Χωρίς κατηγορία

Λευ. 22,31


Λευ. 22,31

Καὶ φυλάξετε τὰς ἐντολάς μου καὶ ποιήσετε αὐτάς.

Λευ. 22,31

Θα φυλάξετε τας εντολάς μου και θα τας εφαρμόσετε.