Χωρίς κατηγορία

Λευ. 18,6


Λευ. 18,6

Ἄνθρωπος ἄνθρωπος πρὸς πάντα οἰκεῖα σαρκὸς αὐτοῦ οὐ προσελεύσεται ἀποκαλύψαι ἀσχημοσύνην· ἐγὼ Κύριος.

Λευ. 18,6

Κανείς άνθρωπος δεν θα έλθη εις γάμον προς γυναίκα συγγενή του και δεν θα αποκαλύψη όσα δι’ εντροπήν πρέπει να είναι κρυμμένα. Εγώ ο Κυριος διατάσσω.