Χωρίς κατηγορία

Λευ. 13,47


Λευ. 13,47

Καὶ ἱματίῳ ἐὰν γένηται ἁφὴ ἐν αὐτῷ λέπρας ἐν ἱματίῳ ἐρέῳ, ἢ ἐν ἱματίῳ στυππυίνῳ,

Λευ. 13,47

Εάν πληγή λέπρας παρατηρηθή εις ένδυμα μάλλινον η λινόν,