Χωρίς κατηγορία

Λευ. 11,17


Λευ. 11,17

καὶ νυκτικόρακα καὶ καταῤῥάκτην καὶ ἶβιν

Λευ. 11,17

τον νυκτοκόρακα, τον καταρράκτην και την ίβιν.