Χωρίς κατηγορία

Κρ. 8,30


Κρ. 8,30

καὶ τῷ Γεδεὼν ἦσαν υἱοὶ ἑβδομήκοντα ἐκπορευόμενοι ἐκ μηρῶν αὐτοῦ, ὅτι γυναῖκες πολλαὶ ἦσαν αὐτῷ.

Κρ. 8,30

Απέκτησε δε εβδομήκοντα υιούς, διότι είχε πολλάς συζύγους.