Χωρίς κατηγορία

Κολ. 4,4


Κολ. 4,4

ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ με λαλῆσαι.

Κολ. 4,4

Να βοηθήση ο Κυριος να φανερώσω καθαρά αυτό το μυστήριον και να το προσφέρω στους ανθρώπους, όπως πρέπει.