Χωρίς κατηγορία

Κολ. 4,14


Κολ. 4,14

ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς καὶ Δημᾶς.

Κολ. 4,14

Σας ασπάζεται ο Λουκάς ο ιατρός ο αγαπητός, και ο Δημάς.